Referencie

Naše referencie

Rodinné domy

Klasická elektroinštalácia so štandardizovanými typovými komponentmi, je jednoduchá, lacná, účelná, možno v porovnaí s novýmni technológiami málo flexibilná, na rozdiel však s vysokou spoľahlivosťou, dlhou životnosťou a v súčasnosti aj vysokou mierou bezpečnosti (pravda za predpokladu použitia správnych ochrán ako doplnkové ochranné pospájania, prúdové chrániče, AFDD a pod).
Typy elektro inštalácí
silnoprúdové
zásuvkové a svetelné obvody
obvody pre napájanie a ovládanie tieniacej techniky
obvody pre napájanie technológií vykurovania a zónovej regulácie teploty
obvody pre napájanie a ovládanie vzduchotechnických zariadení (rekuperácie, klimatizácie)
obvody pre napájanie výťahov, zavlažovaní, altánkov, studní, brán…
slaboprúdové
televízne, dátové obvody
dorozumievacie zariadenie audio/video vrátnik
zabezpečenie a ochrana objektu, snímania úniku vody, dymu, otvorenia okien…
vonkajší kamerový systém
Systémi elektro sú vzájomne neprepojené, silnoprúdová elektroinštalácia zabezpečuje hlavne rozvod energie k miestu spotreby. Špecifickými priestormi s pohľadu vplyvov na elektrické zariadenia sú vonkajšie priestory, priestory kúpelní a bazénov, kde treba venovať pozornosť správnemu výberu zariadení (krytie IP) ako aj jeho bezpečného umiestnenia.

Výzmané referencie
Veľké množstvo, od až strohých a účelných chatiek až po „prešpikované“ a zložité rodinné vily.

Bytové domy

Administratívne priestory

Reštaurácie a bary


Hotely a chaty

Obchodné centrá


Obchody

Kiná, divadlá, diskotéky

Garáže, parkoviská

Šport

11 Historické budovy, kostoly
12 Nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia
13 Školy
14 Poľnohospodárstvo

15 Priemysel
16 Transformačné stanice
17 Výroba elektrickej energie
18 Výbušné prostredia