Ponuka

Ponuka

Projekčná činnosť pre oblasť malého, nízkeho a vysokého napätia zo zameraním na elektroinštalácie:

– odborné poradenstvo a štúdie (návrhy, analýzy, varianty riešení)
– výpočty osvetlenia pre vnútorné priestory, vonkajšie priestory a komunikácie
– návrhy bleskozvodov
– návrhy vonkajších sietí nízkeho, vysokého napätia, verejného osvetlenia
– návrhy technologických rozvodov, rozvodov vn a trafostaníc
– návrhy hlavných silnoprúdových rozvodov nn, zásuvkových, svetelných rozvodov
– návrhy elektrických požiarnych signalizácií EPS, hlasových signalizácií požiaru HSP,
– návrhy centálnych batériových systémov CBS, časti elektro pre rozvod zariadení pre odvod dymu a tepla
– návrhy rozvádzačov
– výkazy/výmery, rozpočty, cenové ukazovatele a kvalifikované odhady cien

v občianskom a verejnom sektore – rodinné, bytové domy, administratívne priestory, hotely, chaty, garáže a parkoviská, obchodné priestory, kiná, divadlá, diskotéky, reštaurácie, bary, obchodné centrá, historické budovy, národné kultúrne pamiatky, kostoly, nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, školy

v priemyselnom sektore – výrobné a skladové haly, transformátorové stanice, prípojky a vyvedenie výkonov do sietí, výbušné prostredia, poľnohospodárske objekty:

pre dokumentácie všetkých projektových stupňov DUR, PSP, RPD, PSV.